Inentingen

Bij ons wordt je hond uitgebreid onderzocht voordat de inenting wordt gegeven. Tijdens dit onderzoek ontdekken we veel aandoeningen in een vroeg stadium, dus al voordat je hond er ziek van wordt. En natuurlijk heeft het vaccineren alleen zin bij een gezond dier; de kans dat de vaccinatie niet aanslaat of problemen geeft wordt zo voorkomen.

Jaarlijks vaccineren, ja of nee?
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de cocktail-enting voor honden tegen ziektes als parvo, hondenziekte (distemper) en de besmettelijke leverziekte (adenovirose) niet jaarlijks nodig is. Daarom wordt deze cocktail nog maar één keer in de 3 jaar gegeven. Er zijn nog meer vaccinaties:

  • Kennelhoest: alleen geadviseerd bij bezoek aan pension ,uitlaatservice of indien verplicht bij een hondenschool
  • Hondsdolheid: alleen nodig bij bezoek aan het buitenland en slechts één keer in de drie jaar
  • Ziekte van Lyme: alleen aan te raden voor honden die hiervoor een beduidend risico lopen
  • Herpes virus: bij zwangere teven die een historie hebben of risico lopen
  • Ziekte van Weil: voor alle honden jaarlijks omdat dit een dood vaccin is

De vaccinaties worden aangepast aan je hond. Nieuw is het gebruik van de ‘Vaccicheck’.

NIEUW!

De Vaccicheck

Omdat de gezondheid en de bescherming van uw hond natuurlijk het belangrijkste is vaccineren wij al een aantal jaren “op maat”. Maar we kunnen dit nog nauwkeuriger bepalen. Om te weten of je hond nog voldoende beschermd is, is er een test ontwikkeld die de antistoffen in het bloed kan bepalen, de ‘Vaccicheck’.

De Vaccicheck is een sneltest, die in enkele druppels bloed de antistoffen tegen parvo, hondenziekte (distemper) en besmettelijke leverziekte (HCC) meet. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw hond. Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen die ziektes dat jaar niet nodig.

Op die manier kunnen wij daadwerkelijk meten of een vaccinatie op een bepaald moment nodig is om voldoende bescherming te houden bij uw hond. Een jaarlijkse algemene gezondheidscontrole blijft ook belangrijk. Vóór de titerbepaling kijken wij uw dier dan ook helemaal na. Er wordt vervolgens een klein beetje bloed afgenomen dat getest wordt en de uitslag is dezelfde dag al beschikbaar.

Voor wie is de Vaccicheck?

De Vaccicheck is zinvol bij dieren die heel oud zijn, dieren die overgevoelig zijn voor de enting, bij zieke dieren, dieren waarbij de voorgeschiedenis van entingen onbekend is of in alle andere gevallen waarin je zo min mogelijk wil vaccineren en toch wilt zorgen voor voldoende immuniteitsstatus en bescherming van je hond.

Verder houden we natuurlijk rekening met de leeftijd van de hond, de leefomgeving, reisgewoontes en contacten met andere honden. De Vaccicheck een prima oplossing om te kijken of je hond nog voldoende beschermd is. Niet enten is geen oplossing. Helaas zien we nog regelmatig uitbraken van besmettelijke huisdierziekten zoals Parvovirus met veel leed of dodelijke afloop als gevolg. Leed dat met 1 prikje zo simpel had kunnen worden voorkomen.

Hoe vaak moet deze bloedtest uitgevoerd worden?

Bij jonge honden van 1 jaar leeftijd is het verstandig al een bloedtest te laten doen. Er zijn namelijk pups die na laatste puppyvaccinatie op 12 weken al voldoende antistoffen hebben voor 3 jaar. Er zijn er ook een heel aantal die op 1 jaar leeftijd onvoldoende immuniteit heeft opgebouwd.

Bij oudere honden is het pas nodig de honden vanaf het derde jaar na vaccinatie tegen de drie aandoeningen te gaan testen op immuniteit. Deze test moet wel jaarlijks herhaald te worden tot de immuniteit onvoldoende is bevonden en je hond weer een cocktailvaccinatie heeft gekregen.

Hoe werkt het?

Bij de geplande vaccinatie tegen ziekte van Weil wordt je dier natuurlijk helemaal nagekeken. En als je dan prijs stelt op de titerbepaling, dan nemen we een klein beetje bloed af. Mocht na de test blijken dat je dier nog geen herhaling nodig heeft, dan herhalen we de test het jaar daarop. Als blijkt dat de bescherming onvoldoende is, kom je nog één keer terug voor alleen de vaccinatie tegen hondeziekte, parvo en besmettelijke leverziekte, voor een sterk gereduceerd tarief. Na die cocktailvaccinatie adviseren we de test, als je die wilt laten doen, pas op z’n vroegst na drie jaar te herhalen.