Hondenziekte

Dit is een ernstige besmettelijke virusinfectie. Je herkent hondenziekte door pukkeltjes rond de mond, oogontsteking en vergrootte en verharde voetzooltjes. Er is geen medicijn is en bijna alle fretten sterven eraan. Daarom is het belangrijk om je fret door inenting te beschermen tegen deze vreselijke ziekte.

hondenziekte bij de fret

Wat is hondenziekte?

Hondenziekte is een zeer ernstige ziekte die dodelijk is voor de fret. Een ander woord voor hondenziekte is Distemper of de ziekte van Carré. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus.

Een infectie gebeurt doordat de fret in contact komt met een besmette hond of fret. De fret wordt meestal besmet door het inademen van het virus.

Hoe verloopt de ziekte?

Na een besmetting wordt de fret snel ziek. Karakteristiek voor hondenziekte bij de fret is het ontstaan van pukkeltjes en huidontsteking rond de mond, pussige oogontsteking en zwelling en verharding van de voetzooltjes. Soms ontstaan er neurologisch klachten zoals: spiertrillingen, spierkrampen en overmatig speeksel produceren. Na 2 tot 4 weken treedt sterfte op. Bij fretten die niet gevaccineerd zijn, sterft bijna 100% van de fretten na een besmetting met het hondenziektevirus.

Kan de ziekte behandeld worden?

Er bestaat geen medicijn om hondenziekte te genezen. Een behandeling waarbij we het fretje zo goed mogelijk ondersteunen (warm houden, infuus, voeding etc.) is in de meeste gevallen zinloos.

Kan de ziekte voorkomen worden?

Ja! U kunt u fret beschermen tegen hondenziekte door u fret te laten vaccineren. We gebruiken een vaccin dat gebruikt wordt om hondenpups te vaccineren. Dit vaccin is veilig voor fretten en geeft een goede bescherming.