E. Cuniculi

e. cuniculi bij konijnen

E. cuniculi komt veel voor. Deze ziekte heeft veel verschillende symptomen en is daardoor niet makkelijk te herkennen. E. cuniculi is een parasiet, die zich meestal lokaliseert in de nieren en de hersenen, en soms in de longen, lever en hartspier. Deze parasiet vormt sporen en die komen via de urine van het konijn in de omgeving terecht. Zo wordt de infectie overdragen. De parasiet kan ook via de placenta doorgegeven worden als het konijn drachtig is, zodat de jongen al in de baarmoeder besmet worden.
Als je denkt dat je konijn iets mankeert is het verstandig om zo snel mogelijk een afspraak te maken.

Symptomen

Konijnen die besmet worden met E. cuniculi worden niet altijd ziek. Wordt het konijn wel ziek van de besmetting, dan kunnen lichte tot zeer ernstige klachten ontstaan, die soms zelfs leiden tot sterfte of de beslissing tot euthanasie.

Symptomen die op kunnen treden:

 • Omvallen, omrollen en moeilijk of niet overeind kunnen komen
 • Scheve kop (= draaihals of torticollis) en rondjes naar 1 kant lopen
 • Verlammingen
 • Krampen en spiertrillingen
 • Toevallen en coma
 • Vermageren en veel drinken en plassen (als gevolg van nierfalen)

Behandeling van E. cuniculi

In eerste instantie willen we weten wat de oorzaak is van de ziekte, zodat we een gepaste behandeling kunnen starten. De diagnose E. cuniculi is echter niet met zekerheid te stellen! Er kan een bloedonderzoek gedaan worden. Als de uitslag negatief is, weten we dat er geen antilichamen tegen E. cuniculi aanwezig zijn. Bij acute gevallen is het vaak nog te vroeg om antilichamen in het bloed terug te vinden en is te uitslag dus niet betrouwbaar. Als de uitslag positief is weten we dat het konijn ooit in contact is geweest met de parasiet, maar weten we niet of het ook de oorzaak is van de ziekte. Veel gezonde konijnen hebben namelijk ook een positieve bloeduitslag.

Het is belangrijk de behandeling zo snel mogelijk te starten. We geven vaak meerdere medicijnen, omdat andere ziekten zoals een binnenoorontsteking dezelfde klachten kan geven. Dit doen we op de volgende manier:

 • Fenbendazole: dit is een medicijn tegen de parasiet E. cuniculi. Het moet minimaal een maand gegeven worden. Ook de hokgenoten moeten behandeld worden.
 • Antibiotica: tegen een binnen/ middenoor ontsteking. Dit kan dezelfde klachten geven als E. cuniculi.
 • Zorg voor een comfortabele warme omgeving, eventueel met kruik of warmtelamp. Zorg ervoor dat het konijn zich geen pijn kan doen of verwonden als het omrolt of ongecontroleerde bewegingen maakt.
 • Als het konijn niet zelf eet, zullen we meerder keren per dag voeding toe moeten dienen. Dit kan door middel van zachte voeding.
 • Pijnstillende en ontstekingsremmende medicijnen
 • Andere medicatie: medicatie voor het maagdarmstelsel, vitamines en infuus

Is E. cuniculi besmettelijk voor mensen en andere dieren?

In sporadische gevallen kan E. cuniculi een infectie bij de mens veroorzaken, maar alleen bij mensen met verminderde weerstand, bijvoorbeeld bij AIDS of na een orgaantransplantatie.  Er is echter nooit een directe link aangetoond tussen een ziektegeval bij de mens en een konijn gehouden als huisdier. Het risico op encephalitozoönose bij de mens door contact met hun konijn is dus zeer klein.

Er zijn zeldzame gevallen beschreven van de infectie bij andere diersoorten zoals de muis, rat, hond, kat, vos, het schaap en paard.

Hoe voorkom je E. cuniculi?

Het is erg lastig om E. cuniculi te voorkomen. Sommige konijntjes zijn al drager bij aanschaf en kunnen pas veel later een opflakkering krijgen! Er bestaat jammer genoeg geen vaccinatie tegen E. cuniculi. Een goede hygiëne is belangrijk en geef geen zelf geplukt ongewassen groenvoer (kan besmet zijn door de urine van wilde konijnen).