Dierenasiels in de regio

Een overzicht van elk dierenasiel in de regio:

 1. Streek Dierentehuis Stevenshage, Leiden
  telefoon:    0900-2020898     (€ 0,30 per minuut)
  e-mail:       asiel@dierenasielleiden.nl
 2. Dierenasiel “Offem”, Noordwijk
  Telefoon:    071-3616698
  e-mail:       dierenasielnoordwijk@gmail.com 
 3. Nationale Dierenzorg Wassenaar
  telefoon:    070-5179852
  e-mail:       info@ndz.nl
 4. Dierenopvang Lisse
  Telefoon:    0252 – 41 14 68
  e-mail:       dierenopvanglisse@zonnet.nl
dierenasiels in de regio